Komornik Sądowy Przy Sądzie Rejonowym w Toruniu

Krzysztof Mańkowski, Kancelaria Komornicza nr X w Toruniu
Dura Lex Sed Lex
komornik sądowy toruń, toruń komornik sądowy, komornik sądowy chełmża, kancelaria komornicza toruń, licytacje komornicze toruń, licytacja komornicza chełmża, licytacja ruchomości toruń, licytacja nieruchomości toruń, egzekucja komornicza, egzekucja komornicza toruń, egzekucja komornicza chełmża, toruń kancelaria komornicza

Informacja o posiadanych systemach

W realizacji swoich ustawowych zadań kancelaria korzysta z następujących systemów.

Dodatkowo weryfikacji majątku oraz sytuacji osobistej dłużnika komornik dokonuje podczas czynności terenowych w miejscu zamieszkania bądź siedzibie dłużnika.

EPU (e-sąd)

system obsługi elektronicznych wniosków egzekucyjnych

CEPIK (centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców)

system umożliwiający wyszukiwanie pojazdów mechanicznych zarejestrowanych na dłużnika

OGNIVO

system służący do ustalania posiadanych przez dłużnika rachunków bankowych na terenie całego kraju

KSI ZUS

kompleksowy system informacji ZUS

Elektroniczna Księga Wieczysta (CBDKW)

umożliwiający wyszukiwanie nieruchomości posiadanych przez dłużnika

ZUS-PUE

system umożliwiającego elektroniczne przesyłanie wniosków do ZUS – EKS

CEIDG

Centralna informacja o działalnościach gospodarczych

Komornik-Online

system umożliwiający wierzycielom monitorowanie przebiegu prowadzonych z ich wniosku postępowań.

WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA

Obszar działania

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Krzysztof Mańkowski działa na obszarze rewiru Sądu Rejonowego w Toruniu.

Obszar właściwości Sądu Rejonowego, przy którym działa Komornik Sądowy to:

Miasta
Gminy
komornik sądowy toruń, toruń komornik sądowy, komornik sądowy chełmża, kancelaria komornicza toruń, licytacje komornicze toruń, licytacja komornicza chełmża, licytacja ruchomości toruń, licytacja nieruchomości toruń, egzekucja komornicza, egzekucja komornicza toruń, egzekucja komornicza chełmża, toruń kancelaria komornicza

Zasięg Terytorialny Apelacji

Dodatkowo Komornik ma prawo działania na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Gdańsku po spełnieniu przez kancelarię wymogów zawartych w art. 10  ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych) z wyjątkiem spraw: 

1. o egzekucję z nieruchomości;
2. o wydanie nieruchomości;
3. o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
4. o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
5. w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Wierzyciel dokonując wyboru komornika, wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji dołącza pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru

Obszar właściwości Sądu Apelacyjnego w Gdańsku to:
komornik sądowy toruń, toruń komornik sądowy, komornik sądowy chełmża, kancelaria komornicza toruń, licytacje komornicze toruń, licytacja komornicza chełmża, licytacja ruchomości toruń, licytacja nieruchomości toruń, egzekucja komornicza, egzekucja komornicza toruń, egzekucja komornicza chełmża, toruń kancelaria komornicza

Wpłat można dokonywać w formie gotówkowej w kasie Kancelarii czynnej codziennie w godzinach pracy Kancelarii oraz w formie bezgotówkowej na podany poniżej numer rachunku bankowego:

 PKO Bank Polski S.A.   93 1020 5011 0000 9502 0379 3213

UWAGA:

w treści przelewu należy zawsze wpisać sygnaturę sprawy z odpowiednim oznaczeniem: KM, KMS lub KMP oraz dane dłużnika.