Komornik Sądowy - Krzysztof Mańkowski

RODO

Administratorem danych osobowych jest Krzysztof Mańkowski Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Kancelaria Komornicza nr X w Toruniu ul. Matejki 28/3.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego, zabezpieczającego oraz innych czynności, których wykonanie jest obowiązkiem prawnie ciążącym na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającym z art. 3 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 771). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, znajduje się w siedzibie kancelarii. 

Poniższe dane kontaktowe są właściwe do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Kancelarię:

e- mail:  torun.mankowski@komornik.pl
tel.:        (56) 661 60 74
adres:     ul. Matejki 28/3, 87-100 Toruń